Meer informatie
Informatie voor artsen

Informatie voor artsen

Hier vinden artsen informatie over het voorschrift Kinesitherapie en de indeling van de Nomenclatuur in ‘Pathologische Situaties’.

Meer informatie
Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten

Hier vindt u interessante informatie over kinesitherapie. Daarnaast staan de praktijken van onze kinesisten aangegeven, zodat u de dichtstbijzijnde kinesist kunt vinden.

Meer informatie
Informatie voor leden

Informatie voor leden

Hier vinden leden alle informatie. Als u lid wilt worden, kunt u zich hier inschrijven.

Actuele Informatie

Actuele Informatie

OVEREENKOMST M20, QUO VADIS?

AXXON zit de komende weken aan tafel om te onderhandelen over het kinesitherapiebudget voor 2021 en het al dan niet verderzetten van de overeenkomst M20. Kinesitherapeuten die nu al wensen te deconventioneren, hebben tot en met 14 december de tijd om dit door te geven.


Zoals elk jaar zit AXXON aan de onderhandelingstafel van de Conventiecommissie. De overeenkomst M20 loopt nog en kan in 2021 verlengd worden, indien alle partijen het hiermee nog steeds eens zijn. De overeenkomst kan echter worden opgezegd vóór 15 december 2020 door een van de partijen wanneer die met bewijs vaststelt dat:

 • De Overeenkomstencommissie geen methodiek heeft uitgewerkt om efficiëntiewinsten die voorvloeien uit maatregelen uit het verleden te identificeren en te ramen en met het resultaat daarvan geen rekening werd gehouden bij de partiële begrotingsdoelstelling voor 2021;
 • Op 1 januari 2021 niet kan gestart worden met een proof of concept nieuwe nomenclatuur volgens ‘time units’;
 • De Overeenkomstencommissie geen voorstel heeft uitgewerkt inzake het tweede luik sociale voordelen RIZIV;
 • De mogelijkheid niet is onderzocht om de activiteiten van de kinesitherapeuten met een RIZIV-profiel in kaart te brengen volgens de plaats van verstrekking en ongeacht het statuut van tewerkstelling;
 • Onvoldoende werk is gemaakt van de verdere digitalisering van de interacties tussen de kinesitherapiesector en de verzekeringsinstellingen;
 • Geen proefproject via Art. 56 (RIZIV) is voorgesteld aan het Verzekeringscomité inzake het uitvoeren van de aanbevelingen van de klinische richtlijn rond lage rugpijn (KCE-richtlijn 287), met als doel via kinesitherapeutische aanpak, chroniciteit te voorkomen;
 • Geen proefproject via Art. 56 (RIZIV) is voorgesteld aan het Verzekeringscomité om aan patiënten na een multidisciplinaire behandeling in het ziekenhuis een voortgezette ambulante intensieve monodisciplinaire behandeling te verlenen.

Volgens AXXON is er aan verschillende voorwaarden niet voldaan, en is de optie om de conventie op te zeggen dus reëel. De komende weken staan er verschillende vergaderingen op de agenda. De uitkomst hiervan wordt zo snel mogelijk met u gedeeld.

DECONVENTIONEREN ALS INDIVIDUELE KINESITHERAPEUT

Geef via MyRiziv aan dat u wenst te deconventioneren vóór 15 december. U bent dan gedeconventioneerd vanaf 1 januari 2021.

Via de webtoepassing van het RIZIV kunt u uw conventiestatus controleren. Vul uw gegevens in en klik op zoeken. Naast uw naam verschijnt een symbool dat aanduidt of u al dan niet geconventioneerd bent.

ONDERSCHRIJDING VAN HET BUDGET

Door de minimale middelen de voorbije 3 jaar adequaat in te zetten voor doelmatige kinesitherapeutische zorg werden efficiëntiewinsten geboekt. Desondanks stellen we vast dat een aantal maatregelen binnen de kinesitherapie sinds 2018 niet tot volle ontwikkeling komen, getuige hiervan de onderschrijding de voorbije twee jaar. In 2018 was dit een onderschrijding van 6% oftewel 48,46 miljoen euro. In 2019 ging het om een onderschrijding van 3% oftewel 23,534 miljoen euro die niet besteed werden.

Ondanks het feit dat er voor 2019 25 miljoen euro voor ‘nieuw beleid’ aan het kinesitherapiebudget werd toegevoegd, kende de sector dus opnieuw een onderschrijding van 23,534 miljoen. De simpele rekensom leert dus dat de extra middelen voor nieuw beleid grotendeels onbenut bleven. Dit toont aan dat de enveloppe ‘nieuw beleid’ een aantal jaren dient aangehouden te worden om het inzetten op doelmatige zorg de tijd te gunnen om tot volle ontwikkeling te komen.

Daarom is AXXON van oordeel dat er voor de kinesitherapiesector opnieuw een schijf van 25 miljoen euro voor nieuw beleid aan het budget voor 2021 dient te worden toegevoegd.

De onderschrijding voor 2019 is te wijten aan een te hoge inschatting door het RIZIV van een aantal herwaarderingsmaatregelen.

 • Op 1 januari 2019 werd het honorarium van de huisbezoeken met 1,37 euro verhoogd via de toeslag. Hiervoor werd 15,257 miljoen euro ingeschreven. Deze maatregel werd overschat met 5,5 miljoen euro.
 • De toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier bij courante aandoeningen werd overschat met 3,301 miljoen euro.
 • Voor de toeslagen bij de courante verstrekkingen is 1,195 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot.
 • Voor de toeslagen bij de Fa-lijst is 2,945 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot.

Deze bedragen zijn samen verantwoordelijk voor 8,128 miljoen euro van de onderschrijding van 2019 op het totaal van 23,534 miljoen. Dan blijft er dus nog ruim 15 miljoen euro onderconsumptie over die AXXON nadrukkelijk bestempelt als efficiëntiewinst. Die 15 miljoen dient dan ook terug te keren naar het kinesitherapiebudget in de begroting voor 2021.

VOORSTELLEN VAN AXXON

De indexmassa (1,01%) is in totaal goed voor 11,229 miljoen euro. Dit is volgens AXXON ruim onvoldoende. Indien de Overeenkomstencommissie echter beslist dat er geen extra middelen vrijkomen voor de kinesitherapie, wil AXXON dat dit geld ingezet wordt voor:

 1. Herwaardering van de perinatale verstrekking naar 25 euro , gekoppeld aan een remgeldverlaging naar 1 euro (VK) en 2 euro (NVK).
 2. Herwaardering van de M48-prestaties naar een honorarium van 50 euro per uur .
 3. Herwaardering van de M16-prestaties voor courante pathologie in de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden en bejaarden naar 16 euro.
 4. Herwaardering van alle M24-prestaties in de courante pathologie naar 23 euro. Hier kan nog steeds de pseudocode bovenop geattesteerd worden bij de eerste negen zittingen in de courante aandoening.
 5. Creatie nomenclatuurnummer voor het Elektronisch Kinesitherapeutisch Dossier (EKD) aan 50 euro per EKD. Dit moet midden 2021 uitgerold worden.

Indien er bijkomende middelen aan het kinesitherapiebudget worden toegevoegd, kunnen volgende initiatieven worden genomen:

 1. Herwaardering van de M24-prestaties van de eerste 9 zittingen in courante pathologie van 25 euro naar 26,50 euro met een gelijktijdige opwaardering van de prestaties van de 10e tot de 18 e zitting naar 25 euro.
 2. Herwaardering van de M24-prestaties voor de eerste 20 zittingen in Fa-pathologie van 25 euro naar 26,50 euro.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik accepteer Ik weiger