Informatie voor de Fa-lijst,
Fb-lijsten en E-lijst

Klik hier

Informatie over
Infobox RIZIV

Klik hier

Informatie over het nomenclatuurnummer

Klik hier

Kinesitherapie tijdens Corona

Klik hier

Het voorschrift Kinesitherapie

Er is een voorschrift vereist wil de Kinesitherapiebehandeling  vergoed worden. Dit voorschrift kan vanwege de arts (huisarts of arts-specialist) of de tandarts (temporomandibulaire disfuncties).

Het voorschrift moet volgende administratieve gegevens vermelden:

Minimale gegevens:
– naam en voornaam patiënt;
– naam, voornaam en riziv-nummer van de voorschrijvende arts;
– datum;
– handtekening van de voorschrijver;
– een maximaal aantal zittingen, zonder beperking van het aantal;
– de diagnose en/of de diagnose-elementen;
– de anatomische lokalisatie indien dit niet blijkt uit de diagnose.

Facultatieve gegevens:
– nomenclatuurnummer en datum van chirurgische ingreep (Fa);
– motivatie voor een tweede zitting op dezelfde dag (E);
– de aard en frequentie van de behandeling indien uitdrukkelijk gewenst;
– verzoek om een verslag;
– aanvangstermijn van de behandeling indien verschillend van de voorschriftdatum.

Indeling van de Nomenclatuur in ‘Pathologische Situaties’

Sinds 2002 worden de prestaties ingedeeld in pathologische situaties.

  • Courante aandoeningen zijn pathologieën met een beperkte functionele weerslag. Het aantal zittingen aan de ‘gewone’ terugbetaling zijn beperkt tot 18. Vanaf de 19de zitting geldt een een verlaagde terugbetaling wat wil zeggen met hogere eigen bijdrage.
  • Acute aandoeningen (Fa-lijst) met een sterkere functionele weerslag. Daarvoor geldt een maximum van 60 zittingen met ‘gewone’ terugbetaling. Vanaf de 61ste zitting geldt een verminderde terugbetaling. De kinesitherapeut bezorgt een Kennisgeving aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit. De bewijsvoering met de criteria worden in het kinesitherapeutisch dossier bewaard.
  • Chronische aandoeningen (Fb-lijst) met been duidelijk chronisch karakter waarvoor tevens 60 zittingen aan de gewone terugbetaling gelden. Ook hier geldt vanaf de 61ste zitting een verminderde terugbetaling. De kinesitherapeut bezorgt een Kennisgeving aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit. De bewijsvoering met de criteria worden in het kinesitherapeutisch dossier bewaard.
  • Groep aandoeningen die als ‘Zware’ aandoening in de E-lijst zijn opgenomen. Hier dient de adviserend geneesheer van de mutualiteit, na een aanvraag door de behandelende arts , zijn goedkeuring te bevestigen. In geval van aanvraag door de huisarts dient deze te verwijzen naar specialistische verslagen. Bij deze reeks van aandoeningen bestaat een verhoogde terugbetaling, de mogelijkheid van een 2de prestatie eenzelfde dag te honoreren indien het voorschrift dit vermeldt, zonder maximaal aantal jaarlijkse zittingen.
  • Palliatieve Thuiszorg. Een patiënt wordt als ‘palliatief’ beschouwd  van zodra hij/zij geniet van het Palliatief Forfait. De prestaties worden enkel verleend aan huis.

BRON:  RIZIV Infobox Mei 2017  ‘Wegwijzer naar de reglementering voor de Huisarts 3de deel   Het voorschrift

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik accepteer Ik weiger